ห้องประชุมใหญ่ตึกใหม่ชั้น 3 => เอราวัณ

ห้องประชุมเล็กตึกใหม่ชั้น 3 => สไบทอง

ห้องประชุมวิทยากร(สำหรับ 10 คน) => น้ำเงิน

ห้องประชุมตึกใหม่ => ม่วง

ห้องประชุมเล็กชั้น2(อาคารใหม่)